Ulven - Redovisning av de faktiska omständigheterna kring ubåten Ulvens förlisning

Tillbaka
Hofsten Hans von
64 sidor
Trådhäftad 15x21 cm Probus Förlag 2000. Illustrerad med en karta, teckningar och svartvita fotografier. Meddelande från Militärhistorika avdelning vid Militärhögskolan Nr 5. Gott skick.

 Pris: 40 kr / 4,0 €