Svensk filosofi från Rydelius till Hedenius - Texter från tre århundraden

Tillbaka
Lagerlund Henrik
318 sidor
Inbundetförlagsband/omslag Thales 1999. Illustrerad. Urval och inledningar av Henrik Lagerlund. Förord av Staffan Carlshamre. Gott skick.

 Pris: 90 kr / 9,1 €