Ekosofi - naturligt vis? - En kritisk analys av tre ekosofier

Tillbaka
Grape Henrik/Isachsson Ola/ Koltai Margareta/Törnqvist Gert
102 sidor
Häftad Skrifter utgivna av Teologiska Institutionen i Lund 1986. Illustrerad. Det naturalistiska draget i ekosofin är att människan ses som en levande var-else bland andra, underkastad samma behov som de. Även hon är beroende av sin miljö för att överleva: Alla organismer spelar en roll i det ekologiska samspelet. Därför har alla ett värde. Ekosofi är en del av den djupa ekolog-iska rörelsen och står för en helhetssyn på människans förhållande till nat-uren. Ordet Ekosofi kommer av de grekiska orden "oikos" - hus eller hushåll-ning och "sofia" - vishet och kan uttydas som "visheten om huset" eller "vis-heten om naturens hushållning". Gott skick.

 Pris: 100 kr / 10,1 €