Oheliga Krig - Afghanistan, USA och den internationella terrorismen

Tillbaka
Cooley John K.
428 sidor
Inbundet förlagsband/omslag Ordfront 2002. Illustrerad med två kartor. Förord av Edward W. Said. Gott skick.

 Pris: 40 kr / 4,0 €