Bilden av ett krig 1-3

Tillbaka

288 + 186 + 160 sidor
Tre häftade volymer i kasett Styrelsen för psykologiskt försvar 1992. Psykologiskt försvar rapport 158. 1. Svenskarna, medierna och Gulfkriget. Red. Roland Nordlund. 2. Gulfkriget - Ett mediedrama i två akter. En analys av rapportreingen i svenska medier. Av Håkan Hvitfelt och Karin Mattsson. 3. Hopp och Fruktan. Om prognoser i några svenska medier under Irakkonflikten. Av Stig Hadenius och Elisabetk Stur. Illustrerad med teckningar, tabeller och fotografier i färg och svartvitt. Gott skick.

 Pris: 200 kr / 20,2 €

Fler bilder