Anteckningar i Krigs-historia

Tillbaka
Hazelius Johan August
194 sidor
Folio. Hektograferat privatinbunder halvfransktband 1859 u.å. kartillustrationer 24x36 cm. Tillskrift på främre pärmens insida: Minne af Överstelöjtnant C. L. Fries f. d. Kommendant på Karlstens fästning. Nött omslag, blyersanteckningar samt två sidor med bläckfläckar. Medföljer brev från krigsarkivet.

 Pris: 1500 kr / 151,5 €

Fler bilder