Meddelande från KFML nr 3 dec 1970 Var står den "vänster"-opportunistiska klicken?

Tillbaka
KFML
30 sidor
Häfte 15x21.5 cm klammerhäftad. Lite sned vid häftningen. För övrigt i gott skick.

 Pris: 40 kr / 4,0 €