Tegelbruk

Tillbaka
Olsson Lars-Eric
48 sidor
Trådhäftad 19x22.5 cm Riksantikvarieämbetet/Sveriges tegelindustriförening 1987. Rikt illustrerad med teckningar och fotografier i färg och svartvitt. Gott skick.

 Pris: 120 kr / 12,1 €