Runor och ABC - Elva föreläsningar från ett symposium i Stockholm våren 1995

Tillbaka
Nyström Staffan red.
192 sidor
Trådhäftad Sällskapet Runica et Mediavalia/Riksantikvarieämbetet/Stockhoms Medeltidsmuseum 1997. Illustrerad med en karta, teckningar och svartvita fotografier.Volymen innehåller elva föreläsningar från ett symposium i mars 1995, där användningen av runor under framför allt vikingatid och medeltid står i fokus. Men också runornas ursprung och utveckling tas upp, och jämförelser görs med t.ex. andra skriftsystem och med moderna rön om barns skriftinlärning. Studierna rör såväl den klassiskt grekiska och romerska världen som det kontinentaleuropeiska området och naturligtvis Sverige och Norden. Kända inskrifter som Björketorpsstenen, Rökstenen och den uppländska Hogastenen sätts in i nya, spännande sammanhang, där kult, traditionsförmedling, tolkarens (läsarens) roll och mycket annat blir belyst. Gott skick.

 Pris: 120 kr / 12,1 €