Mellan två internationaler - Socialistiska partiet 1929-37

Tillbaka
Kennerström Bernt
277 sidor
Trådhäftad Arkiv avhandlingsserie 2 1974. Pärmarna lite fläckade. Vissa sidor sprättade. För övrigt i gott skick.

 Pris: 60 kr / 6,1 €