Borgerlig offentlighet

Tillbaka
Habermas Jürgen
300 sidor
Trådhäftad Arkiv Förlag 2003. Jürgen Habermas "Borgerlig offentlighet" (Strukturwandel der Öffentlichkeit) från 1962 är en brett upplagd historisk och sociologisk undersökning av hur den tidiga borgerligheten skapar den moderna åtskillnaden mellan "privat" och "offentligt", varvid offentligheten tilldelas rollen som kritisk granskare av statens verksamhet. I en utförlig inledning ger Mats Dahlkvist en klargörande presentation av bokens centrala teman. En del understrykningar med blyerts. För övrigt i gott skick.


 Pris: 130 kr / 13,1 €