Fortsatta Studier i Alkemi - Alkemiska Formler för Självmästerskap

Tillbaka
Germain Saint
151 sidor
Trådhäftad Bokförlaget Fyrtornet 1989. Illustrerad med svartvita fotografier. I ett brev till Fredrik II refererar Voltaire till honom som "en man som aldrig dör och som vet allting." Saint Germain är otvivelaktigt en av de mest fascinerande personligheter som är känd från historien.
I Fortsatta studier i Alkemi förmedlar Saint Germain de alkemiska formlerna för självmästerskap. Genom att praktiskt använda denna vetenskap kan du stiga till högre medvetandenivåer. Du kan lära dig kontrollera de omständigheter som påverkar dig och din närmaste omgivning. Mycket gott skick.

 Pris: 80 kr / 8,1 €