Konsten att övertyga andra och få som du vill

Tillbaka
Erickson Juliet
237 sidor
Pocket Damm Förlag 2007. En handbok i konsten att kommunicera. Författaren presenterar tekniker och metoder för hur man säljer in en idé. Här får man bl.a. lära sig att strukturera och presentera ett budskap, göra sin presentation så övertygande som möjligt, bemöta olika typer av människor, utnyttja kroppsspråk och ställa de rätta frågorna. Mycket gott skick.

 Pris: 30 kr / 3,0 €