Grekisk Mytologi

Tillbaka
Kalogeraki Stella
143 sidor
Trådhäftad (Danskt Band) 12x21,5 cm MEDITERRANEO EDITIONS 2005. Grekisk mytologi är en samling mytologiska berättelser som innefattar såväl svarssägner och skapelseberättelse, mytologiska beskrivningar av äldre historiska händelser som rent sagostoff. Som vi känner den idag, nedtecknades den grekiska mytologin först av Hesiodos (i Theogonin, 700 f.Kr.) och berättelser ur myten - ofta sådana som inte alls nämns av Hesiodos - användes av ett stort antal författare under de följande århundradena. Mycket gott skick.

 Pris: 90 kr / 9,1 €