Skandinavisk Tidskrift för Lervaru - Cement och Stenindustri

Tillbaka
Östlund Erik
286 sidor
Klotband 25x32 cm Nr 1 - 12 1907. Illustrerad. Pärmarna lite skavda. Men för övrigt i mycket gott skick.

 Pris: 200 kr / 20,2 €