Militär Strategi (17st)


Militär Strategi Antikens krigskonst I-II
 Pris: 100 kr / 10,1 €

Antikens krigskonst I-II

Adcock F.E.
183 sidor
Pocket (två volymer) Prisma 1966. I. Greker och makedonier. II. Rom under republiken. 96s. + 87s.
Fler bilder / Större bild
Militär Strategi Balaklavasyndromet
 Pris: 140 kr / 14,1 €

Balaklavasyndromet

Stjernswärd Hodder
166 sidor
Inbundet dekorerat förlagsband Probus 2001. Stora mängder militärhistorisk litteratur behandlar framgång på slagfältet. Många försöker lösa gåtans hemlighet. Men motsatsen kan vara än mer intressant: hur och varför uppstår det totala fiaskot. Hodder Stjernswärd visar övertygande att det finns ett syndrom av samverkande negativa faktorer som återkommer med pinsam regelbundenhet i historien - Balaklavasyndromet. Snedläst. Illustrerad.
Fler bilder / Större bild
Militär Strategi Berättelse om Arméens Flottas operationer och seger wid Friedricshamn  den 15 maji 1790
 Pris: 160 kr / 16,2 €

Berättelse om Arméens Flottas operationer och seger wid Friedricshamn den 15 maji 1790

Marinstaben red.
8 sidor
Häfte 14,5x18 cm klammerhäftad Marinstaben 1979. Faksimil av första upplagan Stockholm 1790. Berättelse om arméens flottas operationer och seger wid Friedricshamn den 15 maji 1790, under konungens befäl. Upplaga om 100 tryckta exemplar. Gott skick.
Fler bilder / Större bild
Militär Strategi De avgörande slagen 1.
 Pris: 100 kr / 10,1 €

De avgörande slagen 1.

Fuller J.F.C.
310 sidor
Inbundet förlagsband/omslag Historiska Media 2003. Från antiken till Hastings 1066. Detta verk består av fyra band, vilka sammantaget beskriver krigskonsten under 2 500 år. Den brittiske militärhistorikern J F C Fuller har detaljstuderat flera av historiens stora militära sammandrabbningar. Utifrån en genomtänkt teori gör han en intressant analys av själva krigsförloppet där varje slag beskrivs som en vändpunkt. I analysen betonar han betydelsen av snabbhet och vikten av att kunna tränga in i motståndarens tankegång. Fyrbandsverket är den första svenska översättningen av Fullers militärhistoriska standardverk, en klassiker inom sin genre. Detta är band ett.
Fler bilder / Större bild
Militär Strategi De avgörande slagen 2.
 Pris: 100 kr / 10,1 €

De avgörande slagen 2.

Fuller J.F.C.
343 sidor
Inbundet förlagsband/omslag Historiska Media 2003. Från högmedeltiden till Leuthen 1757.
Detta verk består av fyra band, vilka sammantaget beskriver krigskonsten under 2 500 år. Den brittiske militärhistorikern J F C Fuller har detaljstuderat flera av historiens stora militära sammandrabbningar. Utifrån en genomtänkt teori gör han en intressant analys av själva krigsförloppet där varje slag beskrivs som en vändpunkt. I analysen betonar han betydelsen av snabbhet och vikten av att kunna tränga in i motståndarens tankegång. Fyrbandsverket är den första svenska översättningen av Fullers militärhistoriska standardverk, en klassiker inom sin genre. Detta är band två.
Fler bilder / Större bild
Militär Strategi De så det ske Englandskrigen 1801-14
 Pris: 100 kr / 10,1 €

De så det ske Englandskrigen 1801-14

Lindeberg Lars
244 sidor
Inbundet förlagsband/omslag 20x28 cm Lademann Köpenhamn 1974. Rikt illustrerad. Slaget på Reden - Guldalder -Statsbankerot. Omslaget lite nött. För övrigt i gott skick.

Fler bilder / Större bild
Militär Strategi Från Muhammad till Muawiya
 Pris: 120 kr / 12,1 €

Från Muhammad till Muawiya

Åkesson Anders
172 sidor
Trådhäftad Lund 1993. Lund studies in history of religions volume 2. Illustrerad med kartor. Utvecklingen av militär strategi och taktik i ett religionshistoriskt perspektiv. Lite nötta pärmar men i övrigt i gott skick.
Fler bilder / Större bild
Militär Strategi Great battles of the world
 Pris: 150 kr / 15,2 €

Great battles of the world

Young Peter
320 sidor
Inbundet förlagsband/omslag foliant Bison book 1978. Skildrar i ord och bild slag från Tsuhima 1905 till North Vietnam raids 1965 - 1973. Rikt illustrerad.
Fler bilder / Större bild
Militär Strategi Huvuddragen av medeltidens samt nya och nyare tidens krigskonst
 Pris: 130 kr / 13,1 €

Huvuddragen av medeltidens samt nya och nyare tidens krigskonst

Tingsten Lars
299 sidor
Trådhäftad Militärlitteraturföreningens förlag 1928. Illustrerad med kartor. Militärlitteraturföreningens skrifter Nr 152. Gott skick.
Fler bilder / Större bild
Militär Strategi I huvudet på Putin  planer, militära strategier och taktik
 Pris: 130 kr / 13,1 €

I huvudet på Putin planer, militära strategier och taktik (Förlagsny)

Efron Vera
191 sidor
Förlagsband/skyddsomslag Svenskt militärhistoriskt bibliotek. 2015 rikt illustrerad. Planer, militära strategier och taktik
Fler bilder / Större bild
 Pris: 500 kr / 50,5 €

Kriegsgeschichtliche bersicht der wichtigsten Feldzge seit 1792

Horsetzky Adolf von
742 sidor
Klotband Wien 1914 + karta. Kriegsgeschichtliche bersicht der wichtigsten Feldzge seit 1792. Nött o slitet omslag samt understrykningar ca. 80 sidor.

Fler bilder / Större bild
Militär Strategi Landstigningar
 Pris: 200 kr / 20,2 €

Landstigningar

Gizycki H.V.
183 sidor
Trådhäftad Militärlitteraturföreningen 1905, utvikbar översiktskarta över trakten omkring Stralsund. 14.-16. häftena af författarens Strategiskt-taktiska uppgifter medlösningar. Militärlitteraturföreningens skrifter 92 Ouppskuret ex. Namnad.
Fler bilder / Större bild
Militär Strategi Leve segern i folkkriget
 Pris: 70 kr / 7,1 €

Leve segern i folkkriget

Piao Lin
52 sidor
Klammerhäftad Danelius (inget tryckår). Till 20-årsminnet av det kinesiska folkets försvarskrig mot Japan.
Fler bilder / Större bild
Militär Strategi Segrar och nederlag på Europas slagfält
 Pris: 100 kr / 10,1 €

Segrar och nederlag på Europas slagfält

Eriksson Arvid
231 sidor
Trådhäftad Ljus Förlag 1940. Illustrerad med teckningar och kartor. Från Marathon till Finlands vinterkrig. Lite nött.
Fler bilder / Större bild
Militär Strategi Seize and Hold - Master Strokes on the Battlefield
 Pris: 90 kr / 9,1 €

Seize and Hold - Master Strokes on the Battlefield

Perrett Bryan
224 sidor
Inbundet dekorerat förlagsband/ omslag Brockhampton Press 1999. Examines in accurate detail and exciting, atmospheric description 11 examples of the battle field maneuver "coup de main," from central Europe in 1916 through the theaters of WWII and Korea to the Vietnam conflict in 1965. Illustrerad med svartvita fotografier och kartor.
Fler bilder / Större bild
Militär Strategi Svenska slagfält
 Pris: 90 kr / 9,1 €

Svenska slagfält

Ericson Lars red.
456 sidor
Förlagsband Wahlström & Widstrand 2004. Illustrerad (vissa i färg). Boken skildrar en vikig del av svensk historia, den om Sveriges krig. Den lyfter fram femtiofyra slag till lands och till sjöss, från Visby 1361 fram till Leipzig 1813. Mycket gott skick.
Fler bilder / Större bild
Militär Strategi Tankar om det otänkbara
 Pris: 60 kr / 6,1 €

Tankar om det otänkbara

Kahn Herman
236 sidor
Pocket Aldus/Bonniers 1963. HK disskuterar olika möjligheter för ett kärnvapenkrig och klargör på ett lättfattligt sätt vad som ligger bakom strategier och kalkyler som utgör grunden för Västs försvarssystem.
Fler bilder / Större bild