Svenska instruktioner (16st)

< Tillbaka till huvudkategori MILITARIA ÖVRIGT
Svenska instruktioner Allmänna grunder för ordnandet af svenska härens förvaltning i fält
 Pris: 400 kr / 40,4 €

Allmänna grunder för ordnandet af svenska härens förvaltning i fält

Komitén för utarbetande af förslag till fältförvaltnings- och etappreglementen
38 sidor
Häfte Norstedt 1892. Afgifna af den genom nådigt bref den 12 oktober 1888 tillsatta Komitén för utarbetande af förslag till fältförvaltnings- och etappreglementen. Mycket gott skick.


Fler bilder / Större bild
Svenska instruktioner Arméns filmer 1968-1980
 Pris: 60 kr / 6,1 €

Arméns filmer 1968-1980

försvarsmakten
207 sidor
Häftad försvarsmaktem 1979 illustrerad. Vad innehåller filmen? Kortfattade beskrivningar för utbildare.
Fler bilder / Större bild
Svenska instruktioner Armesoldat - Soldatinstruktion för armén - allmän del
 Pris: 90 kr / 9,1 €

Armesoldat - Soldatinstruktion för armén - allmän del

Chefen för armen
207 sidor
Trådhäftad Försvarets kommandoexpedition 1959. Rikt illustrerad med svartvita fotografier, teckningar och kartor. Några förstrykningar med blyerts. Men för övrigt i gott skick.
Fler bilder / Större bild
Svenska instruktioner Handbok i gymnastik för arméen och flottan II Delen - Figurer
 Pris: 150 kr / 15,2 €

Handbok i gymnastik för arméen och flottan II Delen - Figurer

Lantförsvarsdepartementet
152 sidor
Klotband 11x16.5 cm Norstedt 1902. Illustrerad med 195 tecknade figurer. Bihang - Öfningstabeller. Mycket gott skick.
Fler bilder / Större bild
Svenska instruktioner Inskrivningsbok för hären tilldelade värnpliktiga
 Pris: 90 kr / 9,1 €

Inskrivningsbok för hären tilldelade värnpliktiga

Krigsmakten
67 sidor
Inskrifningsbok 10,5x16,5 cm Stockholm 1922. För N.r. 410 Thulin Nils Johan född 25 april 1902. 4 - 1922 tilldelad infanteriet. Gott skick.
Fler bilder / Större bild
Svenska instruktioner Kompani-exersisen efter år 1836 - Nådigst fastställde förändringar
 Pris: 450 kr / 45,5 €

Kompani-exersisen efter år 1836 - Nådigst fastställde förändringar

Kongl. Maj:ts
144 sidor
Trådhäftad 12x19 cm samtida gråpappersomslag P.A. Norstedt & Söner 1838. Ryggskada. Namnad. Lagerfläckar. Litet hack i främre pärmen. För övrigt i gott skick.
Fler bilder / Större bild
Svenska instruktioner Motorkörinstruktion (Mkörl)
 Pris: 90 kr / 9,1 €

Motorkörinstruktion (Mkörl)

Vennerström Ivar
72 sidor
Trådhäftad 10,5x16 cm 1940 års upplaga. (1934 års upplaga omtryckt oförändrad). Namnad. Lite nött.
Fler bilder / Större bild
Svenska instruktioner Persedelkort 1903
 Pris: 100 kr / 10,1 €

Persedelkort 1903

infanteriet
2 sidor
Persedelkort för Mender no 1750, år 1903.
Fler bilder / Större bild
Svenska instruktioner Soldl Motor 1967
 Pris: 70 kr / 7,1 €

Soldl Motor 1967

Chefen för Armen
387 sidor
Häftad Stockholm 1968. Rikt illustrerad med teckningar. Soldatinstruktion för motortjänst. Gott skick.
Fler bilder / Större bild
Svenska instruktioner Soldl Motor 1974
 Pris: 70 kr / 7,1 €

Soldl Motor 1974

Chefen för Armen
412 sidor
Häftad Stockholm 1974. Rikt illustrerad med teckningar. Soldatinstruktion för motortjänst. Gott skick.

Fler bilder / Större bild
Svenska instruktioner Strafflag för krigsmakten - disciplinstadgan
 Pris: 180 kr / 18,2 €

Strafflag för krigsmakten - disciplinstadgan

Kungl. förordningen om krigsdomstolar
140 sidor
Klotryggsband norstedts 1914 - 9: uppl. Kungl. förordningen om krigsdomstolar och rättegången därstädes samt sakregister. Ritat på pärmen,samt några blyersunderstrykningar.
Fler bilder / Större bild
Svenska instruktioner Svenska Armeéns Anciennitets- och Rang-Rulla 1835
 Pris: 700 kr / 70,7 €

Svenska Armeéns Anciennitets- och Rang-Rulla 1835

General-Adjutants Expedition för armeén
172 sidor
Trådhäftad Norstedt Stockholm 1835. På Konungens Nådigste Befallning af Dess General-Adjutants Expedition för armeén. Skadad framsida och bokrygg.
Fler bilder / Större bild
Svenska instruktioner Tjänstgöringsreglemente för armén 1903 års upplaga
 Pris: 200 kr / 20,2 €

Tjänstgöringsreglemente för armén 1903 års upplaga

Landtförsvarsdepartementet
479 sidor
Klotband Norstedts Stockholm 1903 xvi, 479 s.+ 1905 Bil. no.2 16 s. Innehåll D.1 Tjänsten i allmänhet, D.2 De särskilda beställningarna och tjänstebefattningarna samt arméns hästar under fred, D.3 Tjänsten vid samlad trupp och på roten under fred. Namnad.

Fler bilder / Större bild
Svenska instruktioner Undervisning för manskapet vid flottan - IV b. Pannor och maskiner
 Pris: 500 kr / 50,5 €

Undervisning för manskapet vid flottan - IV b. Pannor och maskiner

Krusenstjerna H. von
64 sidor
Trådhäftad 10.5x15.5 cm Sjöförsvarets kommandoexp. 1907. Första upplagan. Illustrerad med 16 plancher. Tillhör bokserien
"Undervisning för manskapet vid flottan". Namnad. Lite nött. Men i gott skick.

Fler bilder / Större bild
Svenska instruktioner Vakt B 1975
 Pris: 40 kr / 4,0 €

Vakt B 1975

Försvarsmakten
14 sidor
Häfte 13x20 cm klammerhäftad Försvarsmakten 1977. Illustrerad. Bestämmelser för vaktpersonal vid försvarsmakten. Bihang till Svensk soldat. Ryggen
lagad med tejp. Bakre omslaget borta. För övrigt i gott skick.
Fler bilder / Större bild
Svenska instruktioner Vår äldsta soldatinstruktion 1769 - Soldatens skyldigheter i fred och i fält
 Pris: 60 kr / 6,1 €

Vår äldsta soldatinstruktion 1769 - Soldatens skyldigheter i fred och i fält

C. J. v. H
16 sidor
Häfte 11x15 cm klammerhäftad Rediviva faksimileupplaga 1978. Förord tryckt på omslagets insida av Mats Rehnberg. Mycket gott skick.
Fler bilder / Större bild