Militaria Svensk  (29st)

Se även underkategorier till Militaria Svensk : 
MILITARIA ÖVRIGT | 
 

Militaria Svensk A Fighting Chance - The role of simulators in gunnery and combat training
 Pris: 150 kr / 15,2 €

A Fighting Chance - The role of simulators in gunnery and combat training

Saab Training Systems
78 pages
Hardcover Saab Training Systems 1991. Illustrated. Good condition.

Fler bilder / Större bild
Militaria Svensk Armén i utveckling
 Pris: 10 kr / 1,0 €

Armén i utveckling

red.com
234 sidor
Trådhäftad Försvarsmedia 1994. Illustrerad. Tjugo uppsatser av olika författare som söker beskriva hur dagens högteknologiska samhälle påverkar utvecklingen i armén. Gott skick.
Fler bilder / Större bild
Militaria Svensk Både och - en liten bok om dubbla uppgifter och framtidens krav
 Pris: 80 kr / 8,1 €

Både och - en liten bok om dubbla uppgifter och framtidens krav

Syren Håkan
64 sidor
Häftad 14x19 cm Försvarsmakten 2007. Illustrerad med fotografier i färg och svartvitt. Överbefälhavaren disskuterar de dubbla uppgifter som Försvarsmakten har idag och de vägval som väntar. Gott skick
Fler bilder / Större bild
Militaria Svensk Den aristokratiska ligan
 Pris: 130 kr / 13,1 €

Den aristokratiska ligan

Sahlberg Gardar
282 sidor
Klotband Bonniers 1969. Illustrerad. Sammansvärjningen mot Gustaf III. Spännande reportage av händelserna före, under och efter mordet på Gustaf III 1792, byggt på protokoll och andra samtida dokument
Fler bilder / Större bild
Militaria Svensk Den frivilliga befälsutbildningen
 Pris: 50 kr / 5,1 €

Den frivilliga befälsutbildningen

Skogh B. V. överste
20 sidor
Häfte särtryck ur Kungl. krigsvetenskapsakademin Hand & tidskrift nr.4/1951.
Fler bilder / Större bild
Militaria Svensk Från allmogeuppbåd till folkhär
 Pris: 60 kr / 6,1 €

Från allmogeuppbåd till folkhär

Holm Torsten
44 sidor
Trådhäftad Gebers förlag 1943. Det levande förflutna. Svenska historiska föreningens folkskrifter 1. Illustrerad. Några små fläckar på framsidan. Diskreta förstrykningar med blyerts.
Fler bilder / Större bild
Militaria Svensk Förfäras ej 50 år med det psykologiska försvaret
 Pris: 150 kr / 15,2 €

Förfäras ej 50 år med det psykologiska försvaret

Tubin Eino
281 sidor
Häftad Styrelsen för psykologiskt försvar 2003 illustrerad. Förfäras ej 50 år med det psykologiska försvaret 1953-2003, en biografi om en svensk myndighet. Med sammanfattning på engelska

Fler bilder / Större bild
Militaria Svensk H. M. Fylgias Sång
 Pris: 90 kr / 9,1 €

H. M. Fylgias Sång

Goon Will/Nymar Pierre
4 sidor
Notblad 24x31 cm Musikaliska Knuten 1924. H. M. Fylgias Sång tillägnad Panasrkryssaren Fylgia Långresan 1924-1925. Vikmärke på mitten och lite fransad i kanterna. Bilden är beskuren.
Fler bilder / Större bild
Militaria Svensk Hemvärnet - Symbol för svensk försvarsvilja
 Pris: 100 kr / 10,1 €

Hemvärnet - Symbol för svensk försvarsvilja

Siegbahn Per red.
113 sidor
Trådhäftad Folkförsvaret 1966 illustrerad. En bok om det svenska hemvärnet, dess historia och funktion i dagens samhälle. Gott skick.

Fler bilder / Större bild
Militaria Svensk Landstormen och dess uppgifter framställda i stridsbilder
 Pris: 180 kr / 18,2 €

Landstormen och dess uppgifter framställda i stridsbilder

Falkenberg A.
128 sidor
Trådhäftad Fahlcrantz 1910. Illustrerad. Tillägnade Sveriges landstormsmän och frivilliga skyttar.Lite nött rygg.
Fler bilder / Större bild
Militaria Svensk Laos 40 år Lunds akademiska officerssällskap
 Pris: 50 kr / 5,1 €

Laos 40 år Lunds akademiska officerssällskap

Lidén Erik red.
75 sidor
Inbundet dekorerat förlagsband Malmö 2001. Officerssällskapet grundades av några nyutexaminerade reservofficerare som ville förena det akademiska med det militära i studentikos anda. I denna skrift ger 20 skribenter sin syn på de gångna åren. Illustrerad. Gott skick.
Fler bilder / Större bild
Militaria Svensk Livrustkammaren
 Pris: 40 kr / 4,0 €

Livrustkammaren

Svärdström Svante
28 sidor
Häfte Kungl. livrustkammaren Stockholm 1958. En vägledning bland historiska minnen från fem sekler. Illustrerad. Gott skick.
Fler bilder / Större bild
Militaria Svensk Militär rättegång i Sverige under frihetstidens början
 Pris: 130 kr / 13,1 €

Militär rättegång i Sverige under frihetstidens början

Modeer Kjell Å.
79 sidor
Klammerhäftad 16.5x23.5 cm Institutet för rättshistorisk forskning Lund 1974. Särtryck ur serien II band 4. Namnad. Tillägnan. Liten skada i ryggen. Författarnamn och titel skrivet med bläck på ryggen. För övrigt i gott skick.
Fler bilder / Större bild
Militaria Svensk Militärkalendern 1942
 Pris: 70 kr / 7,1 €

Militärkalendern 1942

Eriksson Rolf red.
231 sidor
Ryggklotband 12x18 cm Åhlén & Åkerlunds förlag Stockholm 1941. Illustrerad med tabeller, teckningar och svartvita fotografier. Nötta pärmar men för övrigt i gott skick.
Fler bilder / Större bild
 Pris: 50 kr / 5,1 €

Nytt från Civilförsvaret

Civilförsvarsbyrån
4 sidor
Flygblad Civilförsvarsbyrån Göteborg 1951 illustrerad (duplicerat). Provnummer för tidning civilförsvaret Göteborg.
Fler bilder / Större bild
Militaria Svensk Om kriget inte kommer
 Pris: 80 kr / 8,1 €

Om kriget inte kommer

Agrell Wilhelm
214 sidor
Häftad Liber förlag 1979. En debattbok om Sveriges framtida försvars-och säkerhetspolitik. Ryggen solblekt. Förövrigt i gott skick.
Fler bilder / Större bild
Militaria Svensk Riket i fara
 Pris: 60 kr / 6,1 €

Riket i fara

Wrangel H.
160 sidor
Trådäftad Skånska Centraltryckeriet 1937. Om Sveriges militära läge under 1930-talet. Lite skadat omslag.
Fler bilder / Större bild
Militaria Svensk Rulla över aspiranterna vid infanteriets officersaspirantskola
 Pris: 80 kr / 8,1 €

Rulla över aspiranterna vid infanteriets officersaspirantskola

red.com
24 sidor
Klammerhäftad Stockholm 1944. Rulla över aspiranterna vid infanteriets officersaspirantskola Kungl krigsskolan den 13 april 1944. Uppstäld som en betygsbok där aspiranterna är numrerade från 301 till 873. Vidare finns inskrivningsnummer, födelsedata,
hemortsadress etc. En lista över befäls och lärarpersonal finns uppsatt längst fram.
Fler bilder / Större bild
 Pris: 100 kr / 10,1 €

Rulla över befälskårerna vid Sveriges armé och flotta 1755.

Johanson Ulla
194 sidor
Häftad. (Skrifter utgivna av Genalogiska föreningen, 10. 1976)

Fler bilder / Större bild
Militaria Svensk Schwedisches Kriegsgericht in Stralsund
 Pris: 90 kr / 9,1 €

Schwedisches Kriegsgericht in Stralsund

Modéer Kjell Å.
16 sidor
Häfte Lundblom/rättshistorisk forskning 1969. Några anteckningar i anledning av ett arkivfynd. Särtryck ur: S. 224-236 Skrifter utg. av Institutet rättshistorisk forskning. svensk text. Namnad.

Fler bilder / Större bild
Militaria Svensk Soldat Front - Knäpp Knappen
 Pris: 100 kr / 10,1 €

Soldat Front - Knäpp Knappen

Nilsson Hans-Jacob red.
16 sidor
Häfte Clartéförbund & Sverige kommunistiska parti. Organ Soldatfront-kommunstisk facklig cellorganisation. Utgivningsår: 1971-1974. Knäpp Knappen- om det militära bestraffningssystemet, specialnummer.
Fler bilder / Större bild
Militaria Svensk Svensk domstolsförvaltning i Livland 1634 - 1700
 Pris: 200 kr / 20,2 €

Svensk domstolsförvaltning i Livland 1634 - 1700

Meurling Anna Christina
312 sidor
Trådhäftad/omslag Gleerups 1967. Illustrerad med tabeller. (Bibliotheca historica Lundensis XIX) Mit deutscher Zusammenfassung Inscribed by author. Gott skick.
Fler bilder / Större bild
Militaria Svensk Svensk försvarsmakt
 Pris: 130 kr / 13,1 €

Svensk försvarsmakt

Konow von Jan
140 sidor
Häftad folkförsvaret förlag 1955 illustrerad + 2 bilagor.
Fler bilder / Större bild
Militaria Svensk Svensk försvarspolitik 1743-1757
 Pris: 180 kr / 18,2 €

Svensk försvarspolitik 1743-1757

Dannert Leif
380 sidor
Trådhäftad Uppsala Appelbergs 1943. Svensk försvarspolitik 1743-1757 i dess utrikespolitiska och inrikespolitiska sammanhang. Ouppskuret ex.
Fler bilder / Större bild
Militaria Svensk Svensk krigskonst - Medborgarkunskap om riksförsvaret Nr 15
 Pris: 90 kr / 9,1 €

Svensk krigskonst - Medborgarkunskap om riksförsvaret Nr 15

Ribbing Olof
63 sidor
Trådhäftad Riksförbundet för Sveriges försvar 1944. Illustrerad.
Fler bilder / Större bild
Militaria Svensk Svenska krig och krigiska svenskar
 Pris: 20 kr / 2,0 €

Svenska krig och krigiska svenskar

Bergsten Magnus
143 sidor
Kartonnage Historiska media 2002 illustrerad. Antologi om svenska krig och svenskar som deltagit i strider. De är ordnade i tidsföljd; den första handlar om slaget vid Svolder för 1000 år sedan, den sista om Axel Rappe och världskrigen. Mycket gott skick.
Fler bilder / Större bild
Militaria Svensk Svenska officersprofiler under 1900-talet
 Pris: 90 kr / 9,1 €

Svenska officersprofiler under 1900-talet

Artéus Gunnar red.
515 sidor
Inbundet förlagsband/omslag Militärhögskolan & Axel Abrahamsons Förlag 1996. Illustrerad med svartvita fotografier. Vikt 1.4 kg. Omslaget lite fransat. För övrigt i gott skick.
Fler bilder / Större bild
Militaria Svensk Svenskt försvar - Smalare men vassare
 Pris: 40 kr / 4,0 €

Svenskt försvar - Smalare men vassare

Göthe Kjell/Malmström Katarina
31 sidor
Häfte klammerhäftad försvarsdepartementet 1993 illustrerad."JAS 39 behövs för att skydda svenskt luftrum".
Fler bilder / Större bild
Militaria Svensk Vetenskapen i försvarets tjänst
 Pris: 140 kr / 14,1 €

Vetenskapen i försvarets tjänst

Agrell Wilhelm
271 sidor
Förlagsband lunds universitet 1989 illustrerad. De nya stridsmedlen, försvarsforskning och kampen om det svenska försvarets struktur.
Fler bilder / Större bild