Militaria old book<1900 (13st)


Militaria old book<1900 Allmänna grunder för ordnandet af svenska härens förvaltning i fält
 Pris: 400 kr / 40,4 €

Allmänna grunder för ordnandet af svenska härens förvaltning i fält

Komitén för utarbetande af förslag till fältförvaltnings- och etappreglementen
38 sidor
Häfte Norstedt 1892. Afgifna af den genom nådigt bref den 12 oktober 1888 tillsatta Komitén för utarbetande af förslag till fältförvaltnings- och etappreglementen. Mycket gott skick.


Fler bilder / Större bild
Militaria old book<1900 Anteckningar i Krigs-historia
 Pris: 1500 kr / 151,5 €

Anteckningar i Krigs-historia

Hazelius Johan August
194 sidor
Folio. Hektograferat privatinbunder halvfransktband 1859 u.å. kartillustrationer 24x36 cm. Tillskrift på främre pärmens insida: Minne af Överstelöjtnant C. L. Fries f. d. Kommendant på Karlstens fästning. Nött omslag, blyersanteckningar samt två sidor med bläckfläckar. Medföljer brev från krigsarkivet.
Fler bilder / Större bild
Militaria old book<1900 En krigskorrespondents minnen
 Pris: 150 kr / 15,2 €

En krigskorrespondents minnen

Forbes Archibald
256 sidor
Inbunden Wilhelm Billes Bokförlag 1896 ou. Engesk krigskorrespondent under senare delen av 1800-talet. Nött.
Fler bilder / Större bild
Militaria old book<1900 Föreläsningar i militärgeografi
 Pris: 1400 kr / 141,4 €

Föreläsningar i militärgeografi

Bergström E. W. ?
148 sidor
Häftad handskrivet-tryckt 1899. Föreläsningar i militärgeografi vid Kongl. Krigshögskolan 1898-99. Innehåll Sverige och Norge. namnad lite nött rygg, underst.
Fler bilder / Större bild
Militaria old book<1900 Försök till Militär-Bibliotek, af arbeten tryckta i Sverige, eller utgifne af Svenska Författare
 Pris: 120 kr / 12,1 €

Försök till Militär-Bibliotek, af arbeten tryckta i Sverige, eller utgifne af Svenska Författare

Sturtzenbecher M.
40 sidor
Originalpappband. Bibliotheca Bibliographica Nr 1. faksimilupplaga 1974. Kungl. Krigsvetenskaps Akademiens Handlingar år 1816.
Fler bilder / Större bild
Militaria old book<1900 Jönköpings Skyttegilles stadgar
 Pris: 140 kr / 14,1 €

Jönköpings Skyttegilles stadgar

Jönköpings Skyttegille
15 sidor
Häfte jönköping 1893. Jönköpings Skyttegilles stadgar och ordningsreglor samt reglemente för täflingsskjutningar
Fler bilder / Större bild
Militaria old book<1900 Kampen i Thessalien
 Pris: 200 kr / 20,2 €

Kampen i Thessalien

Boy Bengt H.
168 sidor
Blått klotband Skoglund 1897 ou. illlustrerad + karta. Anteckningar från grekisk-turkiska fälttåget 1897. Lite snedläst och lös bindning. Namnad på främre pärmen. Ett försättsblad utrivet.
Fler bilder / Större bild
Militaria old book<1900 Krigshistorier från Syd-Africa    Under örlogsflagg
 Pris: 300 kr / 30,3 €

Krigshistorier från Syd-Africa Under örlogsflagg

Kipling Rudyard
240 sidor
Privatbund klotband titelbladen medbundet Gebers förlag 1899-1900 ou. Sambundet: Krigshistorier från Syd-Afrika 136 sidor. Samt: Under örlogsflagg 104 sidor. Namnad.
Fler bilder / Större bild
Militaria old book<1900 Krigskonstens historia för militärskolor och officerare af alla grader
 Pris: 300 kr / 30,3 €

Krigskonstens historia för militärskolor och officerare af alla grader

Berneck K. G. von
311 + IV sidor
Klotband Eklunds Förlag 1869. Ifrån tredje upplagan öfversatt af G. A. Ekholm.
Fler bilder / Större bild
Militaria old book<1900 Några ord, i militära frågor för dagen I- II
 Pris: 400 kr / 40,4 €

Några ord, i militära frågor för dagen I- II

Pantzarhjelm Hans Fabian - af Z
92 sidor
2 volymer Häfte Nordin & Josephson 1894-95 del 1. 39 s. + del 2. 92 s. - (ej del 3. 56 s.) Innehåll bl.a. fältartilleriets nuvarade och framtida beväpning.
Fler bilder / Större bild
Militaria old book<1900 Tyskland och revolutionen
 Pris: 500 kr / 50,5 €

Tyskland och revolutionen

Görres Joseph
188 sidor
Halvfranskt band 11x17 cm Ecksteins tryckeri Stockholm 1820 ou. Frakturstil. Liten ryggskadad. Avgiftstabell för Tullstorps lånebibliotek i Malmö inklistrad på främre pärmens insida.
Fler bilder / Större bild