Litteraturvetenskap (25st)


Litteraturvetenskap Amerika på avstånd - Några intryck
 Pris: 80 kr / 7,4 €

Amerika på avstånd - Några intryck

Helms Adam/Hyllner Erik
16 sidor
Häften 11x19 cm klammerhäftad Svensk Bokhandel 1963. Illustrerad. Särtryck ur Svensk Bokhandel Nr 39 och 40 1963. Handlar om den amerikanska bokmarknaden. Gott skick.
Fler bilder / Större bild
Litteraturvetenskap August Strindberg
 Pris: 20 kr / 1,9 €

August Strindberg

Lagercrantz Olof
466 sidor
Klotband/omslag Wahlström & Widstrand 1979. Illustrerad med teckningar och fotografier i svartvitt. Namnad. Omslaget lite slitet. För övrigt i gott skick.
Fler bilder / Större bild
Litteraturvetenskap Bakom kulisserna
 Pris: 60 kr / 5,6 €

Bakom kulisserna

Skytte Göran
232 sidor
Inbundet förlagsband/omslag Norstedts 1994. Kåserier och porträtt av bla Isaac Singer, Bo Wideberg, Gunde Svan etc. Med en hälsning från författaren. Liten reva i främre omslaget.
Fler bilder / Större bild
Litteraturvetenskap Balzac om Litteraturens Teori och Praktik
 Pris: 80 kr / 7,4 €

Balzac om Litteraturens Teori och Praktik

Balzac Honore de
238 sidor
Pocket Pan orginal Norstedts 1979. I urval av Jan Myrdal. Mycket gott skick.
Fler bilder / Större bild
Litteraturvetenskap Berättaren Vilhelm Moberg
 Pris: 80 kr / 7,4 €

Berättaren Vilhelm Moberg

Eidevall Gunnar
255 sidor
Pocket Pan Orginal 1976.
Fler bilder / Större bild
Litteraturvetenskap Carlscrona Veckoblad och Kongl. Amiralitets-boktryckeriet i Karlskrona 1766-1820
 Pris: 90 kr / 8,3 €

Carlscrona Veckoblad och Kongl. Amiralitets-boktryckeriet i Karlskrona 1766-1820

Hillbom Rune
57 sidor
Trådhäftad 13x19.5 cm Karlskrona 1974. Illustrerad. Mycket gott skick.
Fler bilder / Större bild
Litteraturvetenskap Charles Dickens
 Pris: 90 kr / 8,3 €

Charles Dickens

Lindström Erik
207 sidor
Trådhäftad Hugo Gebers förlag 1930. Illustrerad med 8 planscher. Namnad. Gott skick.
Fler bilder / Större bild
Litteraturvetenskap Dan Andersson Valda Brev 1914 - 1920
 Pris: 50 kr / 4,6 €

Dan Andersson Valda Brev 1914 - 1920

Gummerus E.R. red
89 sidor
Trådhäftad Zindermans 1976. Namnad. Mycket gott skick.
Fler bilder / Större bild
Litteraturvetenskap Den engagerade skeptikern - Hjalmar Söderberg och Politiken
 Pris: 50 kr / 4,6 €

Den engagerade skeptikern - Hjalmar Söderberg och Politiken

Balzamo Elena
198 sidor
Inbundet förlagsband/omslag Carlsson Bokförlag/Svenska Humanistiska förbundet 2001. Illustrerad. Söderbergsällskapets skriftserie Nr 12. Mycket gott skick.
Fler bilder / Större bild
Litteraturvetenskap Drömmar om evigheten - Science Fictions historia
 Pris: 50 kr / 4,6 €

Drömmar om evigheten - Science Fictions historia

Holmberg John-Henri
186 sidor
Biblioteksband Askild & Kärnekull 1974. Illustrerad. Med index. Biblioteksstämplar samt med biblioteksficka. Gott skick.
Fler bilder / Större bild
Litteraturvetenskap Ellen Key och skönheten
 Pris: 120 kr / 11,1 €

Ellen Key och skönheten

Lengborn Thorbjörn
182 sidor
Inbundet dekorerat förlagsband Gidlunds förlag 2002. Illustrerad. Estetiska och konstpedagogiska utvecklingslinjer i Ellen Keys författarskap 1891-1906. Mycket gott skick.
Fler bilder / Större bild
Litteraturvetenskap Essäer
 Pris: 40 kr / 3,7 €

Essäer

Leavis F.R.
402 sidor
Pocket Cavefors 1966. Om Yeats, Pound, Eliot, James,Conrad, Forster m.fl. Urval och introduktion: Ghan Shyam Singh. Gott skick.
Fler bilder / Större bild
Litteraturvetenskap Kampen med döden - En studie över Strindbergs Dödsdansen
 Pris: 80 kr / 7,4 €

Kampen med döden - En studie över Strindbergs Dödsdansen

Wirmark Margareta
109 sidor
Trådhäftad Almqvist & Wiksell 1989. Skrifter utgivna av Svenska Litteratursällskapet 41. Illustrerad. Gott skick.
Fler bilder / Större bild
Litteraturvetenskap Katalog N:o 400 -  Fyrahundra rariteter
 Pris: 140 kr / 13,0 €

Katalog N:o 400 - Fyrahundra rariteter

Björck & Börjesson
76 sidor
Trådhäftad 13x20 cm Björck&Börjesson 1951. Illustrerad. Antikvarisk katalog. Björck&Börjesson 50-årsjubileum. Innehåller bl.a. fina avdelningar svenska 1500- och 1600-talstryck samt både inkunabler och Aldustryck. Gott skick.
Fler bilder / Större bild
Litteraturvetenskap Möte med utlänska författare
 Pris: 100 kr / 9,3 €

Möte med utlänska författare

Broberg Jan red.
152 sidor
Pocket Cavefors 1970. Redovisade av svenska kritiker. Namnad.
Fler bilder / Större bild
Litteraturvetenskap Ord mot ordningen
 Pris: 100 kr / 9,3 €

Ord mot ordningen

Åhlen Bengt
270 sidor
Inbundet förlagsband/omslag Ordfront 1986. Farliga skrifter,
bokbål och kättarprocesser i svensk censurhistoria. Illustrerad.
Fler bilder / Större bild
Litteraturvetenskap Piratens värld
 Pris: 80 kr / 7,4 €

Piratens värld

Lindskog Claes
166 sidor
Inbundet förlagsband utan skyddsomslag Askild & Kärnekull 1972. Från Fritiof Nilsson Piratens värld. Namnad. För övrigt i gott skick.
Fler bilder / Större bild
Litteraturvetenskap Rallarros Nr 26 -  Nr 1/1979
 Pris: 70 kr / 6,5 €

Rallarros Nr 26 - Nr 1/1979

Helge Per
48 sidor
Tidskrift17,5x24 cm Hagfors 1979. Med en artickel om författaren Ismail Kadare. Samt den långa dikten "Vad tänker de på dessa berg?" Gott skick.
Fler bilder / Större bild
Litteraturvetenskap Selma Lagerlöf ur ryskt perspektiv
 Pris: 60 kr / 5,6 €

Selma Lagerlöf ur ryskt perspektiv

Nikolajeva Maria
170 sidor
Trådhäftad 15.5x23 cm Selma Lagerlöf-sällskapet 1991. Lagerlöfstudier 1991. Illustrerad. Innehåller bl. a. "Det litterära klimatet i Ryssland kring sekelskiftet" - "Selma Lagerlöf och den ryska kulturtraditionen" - "De samtida översättningarna" - "Den samtida kritiken" - "Selma Lagerlöf barnboksförfattaren" -"Efter 1917" - "Nils Holgerssons underliga resa genom Ryssland" - "Nils återberättas" - "De två fullständiga översättningarna" - "Pedagogiska aspekter" - "Ludmila Braude - Nils Holgersson-forskaren" - "Selma Lagerlöf i den sovjetiska litteraturhistorien" och "Selma Lagerlöfs verk i översättning". En fläck på främre omslaget. För övrigt i gott skick.
Fler bilder / Större bild
Litteraturvetenskap Statarnas ombudsman i dikten
 Pris: 40 kr / 3,7 €

Statarnas ombudsman i dikten

Furuland Lars
221 sidor
Inbundet förlagsband/omslag LTs förlag 1976. En bok om Ivar Lo-Johansson. Fotoillustrerad. Med personregister. Gott skick.
Fler bilder / Större bild
Litteraturvetenskap Stormhatten - Tre Strindbergsstudier
 Pris: 60 kr / 5,6 €

Stormhatten - Tre Strindbergsstudier

Delblanc Sven
106 sidor
Trådhäftad 10x18,5 cm Alba 1979.
Prislapp på främre pärmen. Gott skick.
Fler bilder / Större bild
Litteraturvetenskap Strindbergiana - Första samlingen
 Pris: 40 kr / 3,7 €

Strindbergiana - Första samlingen

Persson Anita/Kärnell Karl-Åke
166 sidor
Inbundet dekorerat förlagsbamd Atlantis 1985. Illustrerad. Mycket gott skick.
Fler bilder / Större bild
Litteraturvetenskap Svensk Bokhandel Nr 12 1992 - Höstboksnummer
 Pris: 120 kr / 11,1 €

Svensk Bokhandel Nr 12 1992 - Höstboksnummer

Svensk Bokhandel
454 sidor
Häftad 18.5x25.5 cm. Rikt illustrerad. Mycket gott skick.
Fler bilder / Större bild
Litteraturvetenskap Svensk bokkonst 1948
 Pris: 90 kr / 8,3 €

Svensk bokkonst 1948

Nationalmusei
43 sidor
Häfte klammerhäftad Nationalmusei Stockholm 1949 utställningskatalog nr 156. Illustrerad. Tjugofem utvalda böcker.Med en översikt för åren 1933-1948. Med en liten reva i främre omslaget.

Fler bilder / Större bild
Litteraturvetenskap Till en författare
 Pris: 90 kr / 8,3 €

Till en författare

Lo-Johansson Ivar
210 sidor
Inbundet förlagsband/omslag Bonniers 1988. 18 essäer om den så kallade proletärlitteraturen. Mycket gott skick.
Fler bilder / Större bild