Militaria Regemente (24st)


Militaria Regemente De svenska trängtrupperna 1885-1935 - Del 1
 Pris: 250 kr / 23,1 €

De svenska trängtrupperna 1885-1935 - Del 1

Smith G.A./Engdahl S.A.
375 sidor
Blått halvfranskt band Victor Petterson Bokindustri 1935. Illustrerad. Minnesskrift med anledning av de svenska trängtruppernas 50-åriga tillvaro år 1935. Del 1. Träng- och transportväsen förr och nu. En historisk och organisatorisk återblick. Bibliofilupplaga Nr. 332. Gott skick.

Fler bilder / Större bild
Militaria Regemente En frivillig försvarsrörelse i Stockholms stad och län 1908-1998
 Pris: 120 kr / 11,1 €

En frivillig försvarsrörelse i Stockholms stad och län 1908-1998

Hansson Ingvar
61 sidor
Trådhäftad 21x30 cm Stockholms FBU-förbund 1998. Stockholms landstormsbefälsförening, Stockholms landstormsförbund, Stockholms befälsutbildningsförbund och Stockholms FBU-förbund 90 år. Den
regionala frivilligrörelsen, vars
bakgrund och utveckling här skildras, har haft betydelse för hela vårt land.

Fler bilder / Större bild
Militaria Regemente FAK Malmö 50 år 1933-1983 50
 Pris: 60 kr / 5,6 €

FAK Malmö 50 år 1933-1983 50

Twede Gösta red.
28 sidor
Häfte 15x21 cm klammerhäftad Malmö Frivilliga Automobilkår 1983. Illustrerad.
Jubileumsskrift. Gott skick.
Fler bilder / Större bild
Militaria Regemente FBU förr FBU nu
 Pris: 180 kr / 16,7 €

FBU förr FBU nu

Tubin Eino
127 sidor
Inbundet dekorerat förlagsband Centralförbörbundet för befälsutbildning 1987.
Centralförbundet 75 år. Rikligt illustrerad i svartvitt och färg.
Namnad.
Fler bilder / Större bild
Militaria Regemente Försvarets Högskolor 1818-1968
 Pris: 140 kr / 13,0 €

Försvarets Högskolor 1818-1968

Lundqvist Walter red.
256 sidor
Klotband Militärhistoriska förlaget 1968. Illustrerad. Gott skick.
Fler bilder / Större bild
Militaria Regemente Generalstab och Generalstabskår 1873-1973
 Pris: 100 kr / 9,3 €

Generalstab och Generalstabskår 1873-1973

red.com
170 sidor
Förlagets gulddekorerade röda hellinneband. Utan skyddsomslag.
Allhems Förlag 1973. Tryckt i 1915 exemplar. Illustrerad.
Fler bilder / Större bild
Militaria Regemente Hemvärnet - Kristianstads försvarsområde 1940-1994
 Pris: 80 kr / 7,4 €

Hemvärnet - Kristianstads försvarsområde 1940-1994

Bandholtz Curt/Löfgren Bo
70 sidor
Häfte 16,5x24 cm klammerhäftad.
Illustrerad.
Fler bilder / Större bild
Militaria Regemente Hemvärnet 1940-1990
 Pris: 150 kr / 13,9 €

Hemvärnet 1940-1990

Kjellander Bo red.
315 sidor
Inbundet dekorerat förlagsband utan skyddsomslag Norstedts/ Rikshemvärnsstaben 1990.
En jubileumsbok. Illustrerad.
Fler bilder / Större bild
Militaria Regemente Jämtlands fältjägarregementes historia 1939-1945
 Pris: 100 kr / 9,3 €

Jämtlands fältjägarregementes historia 1939-1945

Lindhammar Erland
36 sidor
Häfte Särtryck ur Kungl. Jämtlands fältjägarregementes historia s. 103-139 illustrerad.
Fler bilder / Större bild
 Pris: 180 kr / 16,7 €

KGL. Kronobergs regememte paradmarch

His Masters Voice

Skiva 78 varv. Kungl Svea Livgardes musikkår under Per Grundström, KGL. Kronobergs reg. paradmarch baksida Carolus Rex. bra ex.
Fler bilder / Större bild
Militaria Regemente Kungliga Dalregementet 50 år i Falun 1908-1958
 Pris: 200 kr / 18,5 €

Kungliga Dalregementet 50 år i Falun 1908-1958

Flodström Engelbrekt
131 sidor
Trådhäftad 21x30 cm Falun 1958. Rikt illustrerad med svartvita fotografier, teckningar och en utvikbar karta över regementets övningsområde. Lite nött i ryggen men för övrigt
i gott skick.
Fler bilder / Större bild
 Pris: 180 kr / 16,7 €

Livgardens Kaserne & Rosenborg Eksercerplads

Gram-Andersen Jesper
156 sidor
Förlagsband nyt nordiskforlag 1986 ilustrerad. Livgardens Kaserne & Rosenborg Eksercerplads 200 år 1786-1986.
Fler bilder / Större bild
Militaria Regemente Moderna elitförband
 Pris: 80 kr / 7,4 €

Moderna elitförband

Miller David & Ridefort Gerard
159 sidor
Inbundet dekorerat förlagsband Stenvalls 1993. Specialenheternas vapen, uniformer och uppgifter. Rikt illustrerad i färg och svartvitt. Gott skick.
Fler bilder / Större bild
Militaria Regemente Om Kungl Skånska Dragonregementet
 Pris: 100 kr / 9,3 €

Om Kungl Skånska Dragonregementet

Bågstam Sture
48 sidor
Häfte 14x19.5 cm Hässleholm 1967. Illustrerad med kartor och svartvita fotografier. Gott skick.
Fler bilder / Större bild
Militaria Regemente P 2 50 år i Hässleholm 1942 - 1997
 Pris: 170 kr / 15,7 €

P 2 50 år i Hässleholm 1942 - 1997

Grönquist Hans red.
462 sidor
Dekorerat konstskinnband/omslag Skånska dragonernas kamratförening Hässleholm 1997. Illustrerad med fotografier i färg och svartvitt. Skyddsomslaget lite nött och fläckat. Förövrigt i gott skick.
Fler bilder / Större bild
Militaria Regemente Skånska Luftvärnsregementet - Lv 4 40 år i Malmö
 Pris: 120 kr / 11,1 €

Skånska Luftvärnsregementet - Lv 4 40 år i Malmö

Friedsam Stellan m.f.l red.
75 sidor
Inbundet förlagsband 21x30 cm Skånska Luftvärnsregementet och dess kamratförening 1982. Illustrerad med kartor teckningar och svartvita fotografier. En minnesskrift 1942 - 1982. Pärmarna lite nötta. Förövrigt i gott skick. En folder från avtäckande av en minnes sten på Lv 4 kasernområde 26 maj 1982 medföljer. Den innehåller programet för dagen samt en detagarförteckning vid lunchen.

Fler bilder / Större bild
Militaria Regemente Skånska Luftvärnsregementet - Lv 4 40 år i Malmö
 Pris: 90 kr / 8,3 €

Skånska Luftvärnsregementet - Lv 4 40 år i Malmö

Friedsam Stellan m.f.l red.
75 sidor
Inbundet förlagsband 21x30 cm Skånska Luftvärnsregementet och dess kamratförening 1982. Illustrerad med kartor teckningar och svartvita fotografier. En minnesskrift 1942 - 1982. Pärmarna lite nötta. Förövrigt i gott skick.
Fler bilder / Större bild
Militaria Regemente Stockholms garnison genom tiderna
 Pris: 150 kr / 13,9 €

Stockholms garnison genom tiderna

Wennerström Thorsten
621 sidor
Originalklotband med förgyllt vapenemblem på främre pärm och rygg. Biografiskt galleri. Uppsala 1947. XXVIII s. + 363 illustrationer i svart-vitt. 4 färgplanscher. En kulturhistorisk skildring. Försättsblad saknas. Bilden är beskuren.
Fler bilder / Större bild
Militaria Regemente Strödda anteckningar  ur Kungl. Skaraborgs regementes historia
 Pris: 90 kr / 8,3 €

Strödda anteckningar ur Kungl. Skaraborgs regementes historia

Aminoff Ivan
27 sidor
Klammerhäftad Sköfde Västgöta Korrespespondentens 1913. Lite nött rygg.


Fler bilder / Större bild
Militaria Regemente Svensk regementshistorisk bibliografi
 Pris: 250 kr / 23,1 €

Svensk regementshistorisk bibliografi

Taube Gurli
125 sidor
Trådhäftad Almqvist & Wiksells AB1949. Allmänt; Infanteriet, Kavalleriet, Artilleriet,Fortifikationen, Ingenjörstrupperna, Signaltrupperna, Intendenturkåren, Trängen, Förband uppsatta i vissa landskap och områden Garnisoner; Fanor. Gott skick.
Fler bilder / Större bild
Militaria Regemente Svenska furirförbundet fem år 1918 24/2 1923
 Pris: 180 kr / 16,7 €

Svenska furirförbundet fem år 1918 24/2 1923

Svenska furirförbundet
271 sidor
Trådhäftad Alfa 1923. Illustrerad med sv fotografier. Namnad framsida.
Fler bilder / Större bild
Militaria Regemente The Commandos 1940-1946
 Pris: 150 kr / 13,9 €

The Commandos 1940-1946

Messenger Charles
447 pages
Cloth with dust jacket William Kimber London 1985. Photo illustrations. Maps in text. The book tells the story of the long-forgotten middle east commandos of 1940-1946. Good condition.
Fler bilder / Större bild
Militaria Regemente Tysta hjältar
 Pris: 30 kr / 2,8 €

Tysta hjältar

Stewart Graeme
205 sidor
Inbundet förlagsband/omslag Forum 2000, Illustrerad med svartvita fotografier. Special Air Service (SAS) är ett brittiskt specialförband som skapades under andra världskriget av David Sterling. Förbandet deltog i ökenkrig mot Rommel och på andra platser, främst vid strider bakom fiendens linjer. Det har sedan dess använts för svåra uppdrag i olika delar av världen. Dokumentär skildring av regementets historia, urvalsprocessen, utbildningen och olika uppdrag. Gott skick.
Fler bilder / Större bild
Militaria Regemente Wendes regementes historia 1794-1944
 Pris: 100 kr / 9,3 €

Wendes regementes historia 1794-1944

Ossiannilsson Sölve red.
207 sidor
Trådhäftad Kristianstad 1944 illustrerad med svartvita fotografier, 6 uniforms- planscher/färg, 4 tabeller och kartor. Pärmarna lite fläckade men för övrigt i gott skick.
Fler bilder / Större bild