Filosofi - Idehistoria (8st)


Filosofi - Idehistoria Bäste Bertrand Russell... Ett urval ur hans brevväxling med allmänheten 1950 - 1968
 Pris: 70 kr / 7,1 €

Bäste Bertrand Russell... Ett urval ur hans brevväxling med allmänheten 1950 - 1968

Feinberg Barry/Kasrils Ronald red.
199 sidor
Inbundet dekorerat förlagsband Natur och Kultur 1970. Gott skick.
Fler bilder / Större bild
Filosofi - Idehistoria De sanna riddersmännens stat
 Pris: 60 kr / 6,1 €

De sanna riddersmännens stat

Hessler Carl Arvid
238 sidor
Inbundet förlagsband utan skyddsomslag Norstedt 1979. Politiska tankar i det gamla Kina. Med personregister samt ett
register över dynastier, statsmän och filosofer. Gott skick.
Fler bilder / Större bild
Filosofi - Idehistoria Livets mening är en hägring
 Pris: 70 kr / 7,1 €

Livets mening är en hägring

Glas Peter
111 sidor
Inbundet dekorerat förlagsband Bakhåll 2006. Mycket gott skick.
Fler bilder / Större bild
Filosofi - Idehistoria Medicinsk etik - En socialfilosofisk analys
 Pris: 80 kr / 8,1 €

Medicinsk etik - En socialfilosofisk analys

Malmgren Helge
269 sidor
Trådhäftad Almqvist&Wiksell 1990. Detta är en allsidig och utförlig presentation på svenska av de moralfilosofiska grunderna för den medicinska etiken. Gott skick.
Fler bilder / Större bild
Filosofi - Idehistoria Myten om framsteget - Tankar 1987-1992 med en intellektuell självbiografi
 Pris: 50 kr / 5,1 €

Myten om framsteget - Tankar 1987-1992 med en intellektuell självbiografi

von Wright Georg Henrik
174 sidor
Inbundet förlagsband/omslag Albert Bonniers Förlag 2000. Mycket gott skick.
Fler bilder / Större bild
Filosofi - Idehistoria Nyare tidens filosofi
 Pris: 60 kr / 6,1 €

Nyare tidens filosofi

Ahlberg Alf
191 sidor
Orginalpocket i Temaserien Liber 1967. Boken är en fortsättning på
författarens i Tema tidigare utgivna "Från antikens och medeltidens tankevärld". Denna volym behandlar ett urval representativa tänkare och filosofiska riktningar från tidig renässans fram till modern tid. Fint ex.
Fler bilder / Större bild
Filosofi - Idehistoria Svensk filosofi från Rydelius till Hedenius - Texter från tre århundraden
 Pris: 90 kr / 9,1 €

Svensk filosofi från Rydelius till Hedenius - Texter från tre århundraden

Lagerlund Henrik
318 sidor
Inbundetförlagsband/omslag Thales 1999. Illustrerad. Urval och inledningar av Henrik Lagerlund. Förord av Staffan Carlshamre. Gott skick.
Fler bilder / Större bild
Filosofi - Idehistoria Ur medeltidens tankevärld
 Pris: 50 kr / 5,1 €

Ur medeltidens tankevärld

Aspelin Gunnar
87 sidor
Pocket PAN/Norstedts 1971. Namnad. Tre förstrykningar. Gott skick.
Fler bilder / Större bild