Språk - Ordböcker (21st)


Språk - Ordböcker Adjektivets komparation i svenskan - En semantisk beskrivning
 Pris: 120 kr / 12,1 €

Adjektivets komparation i svenskan - En semantisk beskrivning

Lundbladh Carl-Erik
196 sidor
Häftad Lund University Press 1988. Lundastudier i nordisk språkvetenskap. Akademisk avhandling. Gott skick.
Fler bilder / Större bild
Språk - Ordböcker Autosegmental & Metrical Phonology
 Pris: 200 kr / 20,2 €

Autosegmental & Metrical Phonology

Goldsmith John A.
376 pages
Soft cover 15x23 cm Basil Blackwell 1990. This book sets out to explain developments in the field of non-linear phonology that have taken place since the mid 1970s. It sees phonology as compromising several tiers, each tier consisting of a linear arrangement of segments; these are linked to each other by association lines which indicate how they are to be co-articulated. Good condition.
Fler bilder / Större bild
Språk - Ordböcker Dansk-svensk ordlista
 Pris: 50 kr / 5,1 €

Dansk-svensk ordlista

Lindegård Hjorth Poul/Sigurd Bengt
143 sidor
Trådhäftad Liber Läromedel 1982. Namnad. Lite nötta pärmar. För övrigt i gott skick.
Fler bilder / Större bild
Språk - Ordböcker Engelsk synonymbok
 Pris: 30 kr / 3,0 €

Engelsk synonymbok

Ekblom Einar
211 sidor
Dekorerat ryggklotband Fritzes 1965. En del anteckningar och understrykningar. För övrigt i gott skick.
Fler bilder / Större bild
Språk - Ordböcker English Idioms and How to Use Them
 Pris: 100 kr / 10,1 €

English Idioms and How to Use Them

SeidlJennifer/McMordie W.
267 pages
Paperback Oxford University Press 1992. This is the 5th edition of this reference book providing intermediate to advanced level students with information about over 3000 idioms. Each idiom is listed, explained and presented in context to enable students to understand how and when to use it. Good condition.
Fler bilder / Större bild
Språk - Ordböcker Foundations of Reading Acquisition and Dyslexia - Implications for Early Intervention
 Pris: 170 kr / 17,2 €

Foundations of Reading Acquisition and Dyslexia - Implications for Early Intervention

Blachman Benita edited.
463 pages
Softcover Lawrence Erlbaum Assoc Inc. 1997. The chapters in this volume are based on presentations made at a recent conference on cognitive and linguistic foundations of reading acquisition. The researchers who participated have all made contributions to the theoretical and empirical understanding of how children learn More...to read. They were asked to address not only what they have learned from their research, but also to discuss unsolved problems. This dialogue prompted numerous questions of both a theoretical and applied nature, generated heated debate, and fueled optimism about the important gains that have been made in the scientific understanding of the reading process, especially of the critical role played by phonological abilities. Very good condition.

Fler bilder / Större bild
Språk - Ordböcker Life with Two Languages - An Introduction to Bilingualism
 Pris: 120 kr / 12,1 €

Life with Two Languages - An Introduction to Bilingualism

Grosjean Francois
370 pages
Paperback 15.5x23.5 cm Harvard University Press 1982. Many people consider bilinguals to be exceptional, yet almost half the world's population speaks more than one language. Bilingualism is found in every country of the world, in every class of society, in all age groups. Neat underlining in pencil. Good condition.

Fler bilder / Större bild
Språk - Ordböcker Linnés språk och stil
 Pris: 50 kr / 5,1 €

Linnés språk och stil

Fries Sigurd red.
143 sidor
Pocket Prisma 1971. Gott skick.
Fler bilder / Större bild
Språk - Ordböcker Lundensisk slang - Skolslang och studentslang samt akademiskt vardagsspråk i Lund
 Pris: 70 kr / 7,1 €

Lundensisk slang - Skolslang och studentslang samt akademiskt vardagsspråk i Lund

Ingers Ingemar
120 sidor
Trådhäftad Walter Ekstrand Bokförlag 1977. Lite fläckat omslag. För övrigt i gott skick.
Fler bilder / Större bild
Språk - Ordböcker Om svordomar - I svenskan, engelskan och arton andra språk
 Pris: 50 kr / 5,1 €

Om svordomar - I svenskan, engelskan och arton andra språk

Ljung Magnus
125 sidor
Förlagets laminerade pappband 11.5x19 cm Akademilitteratur 1984. Namnetikett. Förövrigt i gott skick.
Fler bilder / Större bild
Språk - Ordböcker Ord som säger det samma
 Pris: 140 kr / 14,1 €

Ord som säger det samma

Ohlmarks Åke
132 sidor
Inbundet dekorerat förlagsband Opal 1978. Synonymordbok.
Enkel uppläggning med närmare 6000 stickord. Gott skick.
Fler bilder / Större bild
Språk - Ordböcker Pamfletter! En diskursiv praktik och dess strategier i tid svensk politisk offentlighet
 Pris: 150 kr / 15,2 €

Pamfletter! En diskursiv praktik och dess strategier i tid svensk politisk offentlighet

Gustafsson Anna
267 sidor
Häftad Lunds Universitet 2009. Illustrerad med diagram. Doktorsavhandling. Mycket gott skick.
Fler bilder / Större bild
Språk - Ordböcker Plural av neutra på obetonat -e - Obestämd plural hos neutra med avledningsmorfemet -e mellan omkring 1300 och 1750
 Pris: 150 kr / 15,2 €

Plural av neutra på obetonat -e - Obestämd plural hos neutra med avledningsmorfemet -e mellan omkring 1300 och 1750

Kågerman Elisabet
187 sidor
Häftad CWK Gleerup/Liber Förlag 1985. Akademisk avhandling. Gott skick.
Fler bilder / Större bild
Språk - Ordböcker Retorik eller konsten att övertyga
 Pris: 70 kr / 7,1 €

Retorik eller konsten att övertyga

Johannesson Kurt
241 sidor
Inbundet förlagsband/omslag Norstedts 1996. Illustrerad. Gott skick.
Fler bilder / Större bild
Språk - Ordböcker Rymdlexikon
 Pris: 70 kr / 7,1 €

Rymdlexikon

Bergqvist Björn
47 sidor
Trådhäftad 10.5x19 cm Forum 1961. Illustrerad med teckningar. 450 uppslagsord inom rymdtekniken. Gott skick.
Fler bilder / Större bild
Språk - Ordböcker Spansk Svenska - Svensk Spanska Ordboken
 Pris: 40 kr / 4,0 €

Spansk Svenska - Svensk Spanska Ordboken

Esselte Studium Ordboksredaktionen
329 + 389 sidor
Förlagets laminerade pappband Norstedts 1989. Illustrerad med två kartor. Spansk Svenska Ordboken ca 30.000 uppslagsord. Svensk Spanska Ordboken ca 36.000 uppslagsord. Lite nötta pärmar förövrigt i gott skick.
Fler bilder / Större bild
Språk - Ordböcker Språk och samhälle - Språksociologiska problem
 Pris: 90 kr / 9,1 €

Språk och samhälle - Språksociologiska problem

Loman Bengt utg.
206 sidor
Trådhäftad LiberLäromedel 1972. Prydliga understrykningar med blyerts. För övrigt i gott skick.
Fler bilder / Större bild
Språk - Ordböcker Svenska Akademins Ordlista över svenska språket
 Pris: 70 kr / 7,1 €

Svenska Akademins Ordlista över svenska språket

Svenska Akademin
674 sidor
Klotband Norstedts 1989 11 upplagan. Pärmarna lite fläckade.
Försättsblad utrivet. Men inlagan i mycket gott skick.
Fler bilder / Större bild
Språk - Ordböcker Terminologi som vetenskapsgren
 Pris: 200 kr / 20,2 €

Terminologi som vetenskapsgren

Laurén Christer/Myking Johan/Picht Heribert
293 sidor
Trådhäftad Studentlitteratur 1997. Det mesta vi läser, skriver, hör och säger i dag är mer eller mindre späckat av termer. Termerna är en infallsvinkel till vetandet och det finns ett lingvistiskt vetenskapsområde, kallat terminologi, som är specialiserat på detta gränssnitt mot vetandet.
Terminologin har uppkommit för att effektivera fackspråklig och internationell kommunikation. Vetenskaper som filosofi, klassifikation, informatik och lingvistik har samverkat för terminologins teoretiska bas. Gott skick.

Fler bilder / Större bild
Språk - Ordböcker Vetenskap och retorik - En gammal konst i modern belysning
 Pris: 90 kr / 9,1 €

Vetenskap och retorik - En gammal konst i modern belysning

Johannesson Kurt red.
222 sidor
Inbundet förlagsband/omslag Natur och Kultur 2001. Illustrerad. Mycket gott skick.
Fler bilder / Större bild